1  2  3  4  5   

Anyáknapi ünnepség 2012. május10.

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Az óvodásokkal színes papírokból készült virágokat és fényképeket készítettünk, valamint ünnepi műsorral kedveskedtünk a megjelent édesanyáknak.

Ezzel a kedves kis verssel köszöntjük mi is az édesanyákat. Fogadják szeretettel.

Anyák napjára


Bokrétát kötöttem

Jó anyám napjára,

Örül a bokrétám

Minden egyes szála.

S azt mondatja velem

Illatos virágom:

Legyen áldás az én

Édes jó anyámon!

 

 

Játszótéren voltunk 2012. április 25.

Az óvodánk nagyon sokféle udvari játékkal rendelkezik, de az igazi élmény a gyermekek számára mégis a játszótér. A játszótéren található mászóka, a hinta, a homokozó, mind fontos kellékek a gyermekek egészséges fejlődéséhez.

Ma a Vörösmarty téri játszótéren voltunk, ahol sokféle játéktevékenység áll a gyermekek rendelkezésére. A legnagyobb sikere a csúszdával kombinált mászóvárnak volt, ahol a gyermekek minden tekintetben kipróbálhatták az ügyességüket. A mászóka nagy hatással van a gyermekek felfedező képességére, amely a gyermek kíváncsiságára épít. "Gyere mássz fel, nézd meg, hogy milyen a világ innen fölülről" - erre ösztönöz.

A kisképre kattintva megtekintheti a többi képet is.

Ciróka bábszínház 2012. április 23.

 

Ma ismét bábszínházban voltunk, ahol a bábszínházi bérletünk második előadását, a Téi tücsök meséit tekintettük meg. A híres - hírhedt bogarász Bogaras Barnabás professzor szobájában furcsa dolgok történnek: a sarokból időnként gyanús ciripelés hallatszik. Hát persze, amikor egy tücsök telel a ládában. és amíg telel, mesél a nyárról. Mókás történeteket idéz fel a fájós fogú vakondról, a szájhős cincérről, a nyúl és a kígyó versenyfutásáról. 

Nagyon jól éreztük magunkat az előadáson, és nagy tapssal jutalmaztuk a színészeket.

Közlekedési nap - kresz park 2012. április 20

A közlekedési epochához kapcsolódóan ellátogattunk a városi kresz parkba, ahol a kerékpáros közlekedést és annak szabályait gyakorolhatták a gyermekek. A kresz park már nem ismeretlen a gyermekek előtt, hiszen már az elmúlt évben is jártunk ott. A nagyobbak emlékeztek a különböző táblákra, és azokra a közlekedési szabályokra is, amelyeket az előző évben beszéltünk meg.

A közlekedési napon a gyermekek a saját és az óvodai kerékpárokkal vettek rész. A délelőtt folyamán megbeszéltük a közlekedés szabályait, megismerkedtünk a közlekedési táblákkal, azok jelentésével, és felhívtuk a gyermekek figyelmét a láthatósági mellény fontosságára is.

Nagyon jó lehetőségnek tartjuk, hogy a városunk rendelkezik egy olyan kresz parkkal, ahol a gyermekek a kerékpáros közlekedés szabályait biztonságos körülmények között gyakorolhatják.

 

Látogatás a vasútállomáson 2012. április 19

A hónap epochája a közlekedésről szólt. Megismerkedtünk a különböző közlekedési eszközökkel, csoportosítottuk őket aszerint, hogy hol közlekednek, mennyien utazhatnak rajtuk, mennyi kerekük van, és megbeszéltük a főbb jellemzőiket is.

A közlekedéshez kapcsolódóan a gyermekekkel ellátogattunk a vasútállomásra ahol nemcsak a vonatokat néztük meg, hanem megismerkedtünk a vasútállomáson dolgozók munkájával is. Beszélgettünk a jegyvizsgálóval, a pénztárossal, a mozdonyvezetővel, és a vonatkerekek ellenőrzését végző munkással is. 

Kérjük a kisképre kattintva nézze meg, hogy milyen sokmindent láttunk a vasútállomáson.

Strandlátogatás 2012. április 17.

Az IPR jóvoltából ma voltunk a harmadik strandlátogatáson, amelyen a gyermekek nagyon jól érezték magukat. Mint minden alkalommal, most is lehetőséget adtunk a szülőknek a részvételre. Ezen a strandlátogatáson most csak egy szülő kísért el bennünket, akinek a segítségét nagyon köszönjük. Arra biztatjuk a többi szülőt, hogy legközelebb aki tud, az kísérjen el bennünket az óvodai programokra.

A strandlátoghatásnak az élmények nyújtásán kívül többféle célja is volt.

  • A gyermekek vízhezszoktatása, a víznek, mint a mozgás új közegének a megszerettetése.
  • A starndoláshoz szükséges viselkedési normák megismertetése, elsajátítása (nem fröcskölünk, nem ugrálunk a medence széléről a vízve, stb.)
  • Vízben végezhető mozgások gyakorlása, amelyek a gyermekek mozgáskoordinációjának a fejlődését, fejlesztését segítik. (fej vízbetétele, buborékfújás, karikán átbújás a víz alatt, siklások, stb.)
  • A családok és az óvoda kapcsolatának erősítése 

Kérjük, hogy a kisképre kattintva tekintse meg a többi képet is.

Maratoni versmondónap 2012. április 12

A Megoldás Egyesület nevében Tóthné Wetter Judit maratoni versmondónapot szervezett, amelynek lebonyolítására az Örkényi úti Tagiskolában került sor. A versmondónap reggel nyolctól délután háromig tartott, amelyen a város sok iskolája is képviseltette magát.

A versmondó napon az óvodások is részt vettek, csoportosan és egyénileg is mondtak vereseket. A Napsugár csoport bábokkal kísérve adta elő a verset, amely a tavaszról szólt. A szivárvány csoportba járó Horváth Zsófia egy hosszú verssel örvendeztette meg a gyermekeket, amelynek címe: Zsémbes Zsófi volt. 

A versmondó napon részt vett gyermekek oklevelet, csokoládét, és nyalókát is kaptak, melyet köszönünk. A kisképre kattintva meg tudja nézni, hogy milyen jó volt ez a nap.

Gyermekvédelmi szakmai nap (2012.04.03.)

Óvodánk kezdeményezésére a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival közösen megrendezésre került egy olyan szakmai kerekasztal beszélgetés, amelynek fő témája most az óvoda volt. Erre azért volt szükség, mert a gyermekvédelmi szakmaközi találkozókon viszonylag kevés szó esik az óvodákról, és az óvodákban tapasztalható gyermekvédelmet érintő problémákról.

Előzetes terveink szerint a következő pontokat szerettük volna megvitatni:

  • A tankötelezettség betartására, betartatására irányuló óvodai törekvések: védőnői, gyermekorvosi, óvodapedagógusi stb. lehetőségek.
  • Együttműködés fontossága, új tipusú lehetőségei: személyesség, gyakoriság, információáramlás, jelzések, visszajelzések, kölcsönös segítségnyújtás, stb.
  • Problémák és nézőpontok: konkrét eseteken keresztül nézőpontok egyeztetése, megoldások keresése, jó tapasztalatok megbeszélése.

Igaz, hogy a szakmai megbeszélésen most csak a tankötelezettséget érintő napirendi pontot sikerült megbeszélnünk, de azt teljes mélységig. A hozzászólások magas számából, és az aktivitásból azt a következtetést vontuk le, hogy szükség van az olyan jellegű szakmai fórumokra, ahol tájékozódhatunk, és tapasztalatokat cserélhetünk.

  A többi napirendi pontot érintő szakmai megbeszélés szervezését május hónapra tervezzük, amelyen reméljük ugyanilyen nagy számban vesznek részt az érdeklődők. 

Húsvéti készülődés

"Korán reggel útra keltem, se nem ittam, se nem ettem.

Tarisznya húzza a vállam, térdig kopott már a lábam.

Bejártam a fél világot, láttam sok- sok szép virágot.

A legszebbre most találtam, hogy öntözzem alig vártam.

Piros tojás fehér nyuszi, locsolásért jár egy puszi."

 

Az egész hét a Húsvéti készülődés jegyében telt el. Feldíszítettük az óvodát, képeket nézegettünk a húsvéttal kapcsolatban, felelevenítettük az előző évi élményeinket, locsolóverseket tanultunk, rajzoltunk, mintáztunk és kézimunkáztunk. A programból nem maradhatott ki a tojásfestés és a locsolkodás sem.

Mint minden gyermek, így az óvodásaink is várják a húsvéti ajándékokat, amelyek átadására a szünet után kerül majd sor. Ekkor adjuk át a gyermekeknek azokat az ajándékokat is, amelyeket jószándékú emberektől kaptunk.

Szakmai nap Tiszaalpáron (2012.03.29.)

Az IPR keretében munkatársaink (Sárikné Donner Márta, Molnár Tímea és Téren Gizella Gyöngyi) szakmai látogatást tettek a tiszaalpári óvodában, ahol megismerkedhettek az óvoda dolgozóival, az intézménnyel, és a szakmai munkával is. A szakmai napon részt vett a tiszakécskei óvoda nevelőtestülete is.

Nagyon örülünk annak, hogy részt vehettünk ezen a szakmai délelőttön, amelynek több szempontból is jelentősége van. Egyrészt új és pozitív tapasztalatokat szerezhettünk az IPR-ben részt vevő más óvodák gyakorlatából, másrészt a szakmai kitekintés által gazdagodtak az ismereteink a projektrendszerű oktatással kapcsolatban. 

A kompetenciaalapú oktatás keretein belül a víz témakör került feldolgozásra, amelynek befejezéseként és a Víz világnapjához kapcsolódóan egy kiállítást is megtekinthettünk az óvoda aulájában. A kiállításon bemutatott tablók jól szemléltetik, hogy a gyermekek milyen sokoldalúan, és mindenre kiterjedő részletességgel dolgozták fel ezt a témakört.

Sokat tanultunk, sokat fényképeztünk, és sok jó ötlettel gazdagabban tértünk haza. Ezeket az ötleteket közreadjuk, hogy mások is tudjanak belőlük meríteni.

A szakmai napon készült fényképeket a tiszaalpári óvoda vezetőjének hozzájárulásával tettük közkinccsé. A kisképre kattintva kérjük tekintse meg, hogy másoknak milyen jó ötletei vannak.

   1  2  3  4  5   

Látogatók száma: