1  2  3  4  5  6  7   

Versenyeztek a Várkonyisok

2018. január 8-án rendeztük meg Kazinczy-Szép Magyar Beszéd versenyünk iskolai fordulóját. 2 korcsoport versenyzőit vártuk ,s szép számmal vettek részt, az 5-6. és 7-8. évfolyam tanulói is.

A 16 versenyzőből, korcsoportonként 2-2 fő jutott tovább ,a január 22-én Nagykőrösön megrendezésre kerülő területi fordulóra.
 
Továbbjutóink:
 
Semetka Gréta 6.m  
Kemenczés Dóra 6.m (felk.tanár:P.Ábrahám Anett)
Nyíri Dorka 8.i
Bánkúti Cintia 8.m (felk.tanár:Gór Mariann)
 
Gratulálunk minden résztvevőnek,és további sikeres versenyzést kívánunk a továbbjutóknak!
 
Csiszár Ágnes szervező

Meghívó

Tájékoztató!

 

Cegléd Város Önkormányzata 29/2017.  (XI.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákban és állami fenntartású köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról

Cegléd, Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1197. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (8) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Önkormányzati fenntartású óvodában és állami fenntartású köznevelési intézményben a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai a következők:

7-14 éves korosztály esetében:

 

                                2017. év                             2018.01.01.

tízórai            92,40 Ft/fő/nap                 117,35-Ft/fő/nap

ebéd             222,60-Ft/fő/nap                 282,70-Ft/fő/nap

uzsonna        84,60-Ft/fő/nap                 107,44-Ft/fő/nap

 

2018.01.01.

1X étkezés: 282,70 Ft/fő/nap

3x étkezés: 507,49-Ft/fő/nap

 

2.§ Az 1.§-ban megállapított térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

3.§ Az e rendelet alapján megállapított személyi térítési díjat minden hónap 10. napjáig kell megfizetni.

4.§ (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

 

Iskolapszichológus rovata 3.

Horgasné Balogh Ágnes pszichológus írásait olvashatják. 

3. téma

Szorongásos dühkitörés és falcolás kamaszkorban

Gyerekkoromban inkább csak az állami intézetekben nevelkedett fiatalokra volt jellemző az önsértés, leggyakrabban a csuklótájék pengével való megmetszése, a falcolás. Azonban ma már az önagresszió és az impulzuskontroll zavar (vagyis a hirtelen indulatosság, hisztériás dühkitörés) megnyilvánulása nem ritka „rendezett” családi környezetből származó fiataloknál sem.

Általában korai szocializációs sérülések, szülőkhöz való bizonytalan kötődés, identitás problémák és nem megfelelő megküzdési érettség húzódik meg a háttérben. A gyakori önmegsemmisítő fantáziák komoly öngyilkossági veszélyt jelezhetnek, és mindig komolyan kell venni a környezetnek. A tartósan labilis hangulatzavarban szenvedő kamasz elsősorban figyelemfelkeltésből falcol. Azonban az már súlyosabb személyiségzavar kezdetét jelezheti, amikor már arról számol be a kamasz, hogy maga a megsebesítés örömet okoz neki, és boldogságérzettel tölti el.

Az esetek többségében nem a halálvágy, hanem valamilyen testi-lelki állapot elutasítása vezérli. A serdülő nem önmagát, hanem elviselhetetlen én-állapotát szeretné megsemmisíteni. Döntő a családi, illetve a serdülőhöz legközelebb álló személy mintája. Akinek a családjában volt már öngyilkossági kísérlet, szülői depresszió vagy sok impulzivitást és dühkitöréses reakciót látott maga körül, az készen kapja a viselkedésmintát. 

A felnőtt családtagok közötti tartós konfliktus, a családi összetartozás hiánya, a szülők közötti feszült viszony, különösen, ha a gyerek tanúja vagy belevont szereplője az éles nézeteltéréseknek, szintén növeli a gyermek sebezhetőségét.

Ezeknél a gyermekeknél megfigyelhető az alábbi negatív gondolkodási séma, negatív énkép: (1) „tökéletlen és alkalmatlan vagyok” (2) „kizárólag vereségek és kudarcok érhetnek az életben” (3) „a jövő reménytelen”.  Az előbbi mondatokat nem mindig mondják ki nyíltan, de viselkedésükből, reakciójukból megfigyelhető. Szülőként fontos, hogy ezeket a jeleket észre vegyük, és ne bagatellizáljuk. Nagy empátiával, odafordulással, feltétel nélküli szeretettel sokat érhetünk el. Ne felejtsük el, hogy az együtt eltöltött idő ne üresen, éppen csak a napi dolgokat megbeszélve teljen el, hanem szánjunk egymásra igazi minőségi időt, együttlétet. Szervezzünk olyan közös programokat, ahol mélyebben beszélgethetünk a gyermekkel. A kamaszok nagyon szeretik azt, amikor csak kettesben vannak egyik vagy másik szülővel. Szánjunk rájuk elég minőségi időt, mert később, felnőttkorukban ugyanilyen gondoskodással fogják meghálálni felénk.     

A következő cikkben további serdülőkori problémás viselkedésformákat sorolok fel.      

           

Iskolapszichológus rovata 2.

Horgasné Balogh Ágnes pszichológus írásait olvashatják. 

2. téma

Milyen más vészjelek lehetnek a serdülő viselkedésében?

Serdülőkorban az érzelmi, hangulati és viselkedésbeli szélsőségek a legszembetűnőbbek. Ezek a hirtelen változások nem egyszer aggódást válthatnak ki a felnőttekben.

Megbomlott pszichológiai egyensúlyról azonban csak akkor beszélhetünk, ha ezek a szélsőséges magatartásformák megszokottá válnak hosszabb időn keresztül. A serdülőkori nemi ösztönszorongás előre törésével a vágyak, fantáziák a tudatba emelkednek, és a személyiségben kiszámíthatatlan megnyilvánulásokat okoznak. Ezek a viselkedések lehetnek kicsapongásszerű antiszociális jellegűek (pl. csavargás, szerhasználat), de lehetnek az ösztönökkel való teljes szembefordulási formák is. Ezek a fiatalok lemondanak minden olyan késztetésükről, ami összefügg a nemi viselkedéssel, elkerülik kortársaik társaságát vagy minden lehetséges módon sanyargatják a testüket. Gondoljunk csak az anorexiára. De nagyon félénkké is válhatnak. Ilyenkor gyakran csak a belső világukban élnek, hosszú időt töltenek számítógép előtt, ahol a virtuális világ szinte beszippantja őket.

A fent említett két nagy magatartási zavaron kívül megjelenhetnek még további vészjelek is:

-          A kamasz nem mond le a kisgyermekes magatartásról. Otthon a szülőknek állandóan ki kell szolgálni, inkább kisebb gyerekekkel barátkozik, önálló tevékenységei alig vannak.  

-          Merev, túlkontrollált a viselkedése. Ha a napi szabályokban, rituálékban változtatni kell, kétségbeesik (még dührohamot is kaphat).   

-          Érzelmeit nem képes megfelelően kinyilvánítani. Érzelem nélküliség, közömbösség jellemezheti. Ez lehet erős hárítás is, de érzelmi elsivárosodásra is gyanakodhatunk.

-          A képzelet és a valóság bizonytalanul különül el a gondolkodásában. Túl gyanakvó és nagyon érzékenyen reagál a külvilágra.

-          Úgy érzi, hogy cselekedeteit valami akaratán kívüli erő irányítja.

-          Az önismeret és az önreflexió elégtelenségét jelezheti, amikor nem érdekli a jövő, hárítja az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Esetleg irreális tervei vannak, a fantáziájában él, nem a valóságban.

-          Olyan intenzív félelemkeltő gondolatok gyötrik, amelyek akadályozzák a mindennapi tevékenységében.     

A serdülőkori válság kimenetelét előre nem lehet látni. Az esetek jelentős részében a kamaszkor befejeztével szerencsére elmúlnak. Azonban a szülőnek minden esetben szakember segítségét kell kérnie!            

Első tanítási nap

A téli szünet utáni első tanítási nap 2018. január 03. (szerda)

Ünnepekre hangolódva

December 21-én a Várkonyi István Általános Iskolában karácsonyi ünnepségre került sor. Az idén is, mint minden évben, az iskola tanárainak szorgalmas, összehangolt munkájával szerveződött meg ez a meghitt ünnepély.

Az ünnepre hangolódva karácsonyi dalokat énekeltek a diákok, majd csütörtök reggel műsorral készültek az ötödikes osztályok. Tőlük meghallgattunk néhány gondolatot a várakozásról, szeretetről, békéről.

Folytatásként az osztályok karácsonyi totót töltöttek ki angol és német nyelven is, valamint karácsonyi díszeket készítettek a közös fenyőfára. Karácsonyi mesék olvasása sem maradhatott el, mindemellett, a karácsonyi bazárban is nézelődhettek és vásárolhattak a Várkonyisok.

Minden évben újabb és újabb ötletekkel rukkolnak elő az osztályokat képviselő csoportok az ünnepi terítékek készítésénél, természetesen az idén sem maradhatott el ez a program. Az iskola ebédlőjét igazán ünnepi hangulattal ruházták fel.

A délelőtt zárásaként az osztályok feldíszítették a közös karácsonyfát, átvehették a programokon való részvételét járó mézeskalácsokat.

Az ünnepség végén a jótékonysági árverésre készült pályamunkákat is jutalmazták, így mind a diákok, mind a kollégák ajándékokat vehettek át.

Közös énekléssel zárult a téli szünet előtti utolsó nap az iskolában. 

Élvonalban végeztek a Várkonyisok

2017.december 20-án Városi Grundbirkózó Bajnokságot (Karácsony Kupa) szervezett a Táncsics Mihály Általános Iskola 1-4. osztályos tanulók részére. Iskolánkat 7 kisdiák képviselte a megmérettetésen. Nagyon kémény és kitartó küzdelemben igen szép eredményeket értek el tanulóink, akik között volt, aki először vett részt ilyen versenyen.

Budai Milán 1.e o. tanuló      I. helyezés

Mészáros -Wolf Márton 1.m o.     IV. helyezés

Jebali-László Nasrim 1.m o.    I. helyezés

Németh Levente 2. e o.          IV.helyezés

Kovács Sándor 3. i o.              I. helyezés

Németh Dominik 3. m o.      II. helyezés

Kulás Dominik 3. i o.             V. helyezés

 

Gratulálunk minden tanulónak a szép eredményekhez és a sportszerű versenyzéshez!

                                                                                                               Kissné Kardos Zsuzsa

                                                                                                                          testnevelő

Egymillió forint gyűlt össze!

Első alkalommal szerveztük meg a Várkonyi István Általános Iskolának és alapítványának közös rendezvényét a JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉST.

A december 14-én megrendezésre kerülő aukció célja, hogy a befolyt összegből intézményünk Rákóczi úti aulájának berendezését felújítsuk, korszerűsítsük. 
A megvalósításhoz még az őszi szünet előtt alkotói pályázatot hirdettünk, amelyre diákjaink, lelkes kollégáink és szülők is nyújtottak be pályamunkákat. A közel száz alkotásból a zsűrinek nem volt egyszerű dolga kiválasztani azt az 50 munkadarabot, amelyet a jótékonysági árverésre bocsájtottunk. Azonban a látvány és későbbiekben az eredmény önmagáért beszélt. 
A Kossuth Művelődési Központ kamaratermét igazi eleganciával ruháztuk fel, amelyhez az abonyi Innoven Kft. nagy segítséget nyújtott, hiszen az asztalok díszítése mellett rendkívül finom vacsorát is biztosított.
Az aukciót Szatmári Gábor rádiós vezette le, aki a rendezvény fővédnökét, Földi László országgyűlési képviselő urat szólította a színpadra. A képviselő úr nagyon jó dolgoknak tartotta a kezdeményezést és elmondta, nem is emlékszik, hogy pedagógusként és igazgatóként betöltött hosszú évei alatt példa lett volna arra, hogy egy intézmény alapítványa az intézmény vezérkarával karöltve ilyen, árveréses estet szervezett volna. 
Folytatásként az este védnöke, Fodor Gábor tankerületi igazgató is méltatta a rendezvényt, aki remek ötletnek tartotta, hogy a szervezők úgy kérnek, hogy közben adnak is. 
Bögös István igazgató a következő gondolatokkal nyitotta meg az árverést.
„Azzal a szándékkal gondoltuk végig ezt a mai estét, hogy adjunk mi is. Úgy láttuk, hogy ez a környezet, ez az este kiváló lehetőség arra, hogy megköszönjük kedves partnereinknek, hogy támogatnak bennünket. „
A jótékonysági árverés megnyitóján Murai Júlianna és Tánczos Tibor zenés műsorát hallgathatták meg a vendégek, majd kezdetét vette az est legizgalmasabb része az árverés. 
Bátran kijelenthetem, hogy a pályamunkák elnyerték a vállalkozók tetszését és sikert arattak, hiszen egymillió forint összegű támogatás jött össze az aukció során. 
A háromfogásos vacsorát követően, baráti beszélgetésekkel és egy rövid zenés műsorral zárult az este. Természetesen bízunk a sikeres folytatásban!

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak: Földi László országgyűlési képviselőnek, a Kökény és Fia Családi Borászatnak, az Aquarius-Aqua Kft-nek, Az Ünnepek boltjának, a Vega-Ház Kft-nek, az Akcident Nyomdaipari Kft-nek, az Innoven Kft-nek, a Komandor Lux Kft-nek és mindazoknak, akik részt vettek az aukción és adományaikkal hozzájárultak, hogy a kitűzött céljaink megvalósulhassanak.

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES PARTNERÜNKNEK!

Fleckensteinné Horváth Melinda 
a kuratórium elnöke

Koriztak a Várkonyisok

A Várkonyi iskola 6.b és 7.b osztályai Pintér István testnevelő felügyeletével egy-egy óra keretében már birtokba vették a ceglédi korcsolyapályát. 

   1  2  3  4  5  6  7