Oktatási Hivatal Bázisintézménye


Iskolánk vállalja, hogy az alább bemutatott két programmal megismerteti az érdeklődő intézményeket.

Bázisintézményi koordinátor:
Lefor Gyula
Tel.: 06305634057
E-mail: lefor.gyula@varkonyisuli.hu

I. ARIZONA PROGRAM:

A program az Amerikai Egyesült Államokból, Arizonából (innen a név) indult és ma már a világ számtalan országában alkalmazzák. Alapgondolata az, hogy olyan eszközt adjon a tanárok kezébe, mely személyiségi jogok megsértése nélkül képes segíteni a tanórai munkát. Azaz van a tanár, a jó diák és van a rendetlenkedő diák. A tanár tanítani szeretne, a jó diák tanulni, a rendetlenkedő diák pedig rosszalkodni, zavarni a tanórát.
Mi történjen ebben a szituációban? 
"Minden diák az életkora növekedésével fokozottan felelős saját életének alakításában" – fogalmazták meg a program kitalálói.
Rosszalkodni szeretnél? - kérdi a tanár a rossz diákot. Megteheted. De adj választ arra a kérdésre: miért? Nincs sértődés, nincs harag, és ami a legfontosabb, hogy elkerülünk minden agressziót. 
Természetesen nem hihetjük, hogy az iskolai konfliktusok egy csapásra meg fognak oldódni az Arizona-programtól, mint egy csodaszertől. De hinnünk kell abban, hogy lehetséges az iskola életébe beépíteni olyan új módszereket, melyek megoldást kínálnak napjaink égető problémáira.
Nagyon sajnálatos, hogy a sajtó csak a konfliktusokat emeli ki napi hírként az iskolák életéből, de azok megoldására nincs javaslat, nincs központi segítségnyújtás. Gyakorlatilag az iskolák egyedül maradtak a problémáikkal, és a megoldásra irányuló erőfeszítéseikről szinte semmit sem lehet hallani. 
Csak remélhetjük, hogy programunk értő fülekre talál a szülők körében. Nem mellékes az sem, hogy a fenntartó milyen segítséget tud nyújtani, hogyan tudunk együttműködni a Gyermekjóléti szolgálattal, Gyámügyi hivatallal, Családsegítő központtal. Kiket tudunk még segítőként bevonni a program működtetésébe: iskolarendőr, iskol pszichológus, stb.
A program kidolgozásával egy időben szükséges hangsúlyozni, hogy nemcsak a mi iskolánkban jelentkező egyedi problémáról van szó. 
A probléma megoszlik valahol az iskola, a társadalom, a jogalkotók, a közoktatási szakemberek és a család között.
Belső indítékunk a jobbító szándék. Újszerűsége miatt bizonyára sok munkát kell majd még elvégeznünk. Ám reméljük, hogy az Arizona-program és azok a módszerek, amelyeket majd a jövőben fogunk kitalálni mi, és a felelősséggel gondolkodó szakemberek, hozzásegítenek minket egy jobb iskolai légkör kialakulásához. 
Mire alkalmas a program? 
Alkalmas a tanórákon előforduló konfliktusok kezelésére, segíti az iskolai szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodást, a közösségbe való beilleszkedést.
A program célja annak biztosítása, hogy a tanár nyugodt körülmények között végezhesse munkáját és a tanulni akaró diákok jogait megvédje az órák normális menetét zavarókkal szemben.
A program nem a büntetésre, sokkal inkább a tanulók saját felelősségére épül. Megtanulják, hogy a cselekedeteiknek következménye van, mindenkinek saját magának kell döntenie, és a döntéseiért ő maga felelős. A kölcsönös tisztelet az alapja a tanár és diák együttműködésének. Az alapvető jogok és kötelességek egyaránt vonatkoznak a tanárra és a diákra.
A program alapelve:
- egymás iránti tisztelet
- egyéni felelősségérzet
Alapvető jogok:
- minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz;
- minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz;
- a tanár kötelessége megvédeni a tanulni akaró diákok jogait;
- mindenkinek tisztelnie kell mások jogait.

Mielőtt a program bevezetéséről döntünk, nem árt egy-két dolgot tisztázni:
Induljunk ki abból, hogy a mai gyerek sem rosszabb, mint a korábban született, csak más. Ezért a pedagógusok részéről az oktató-nevelő munkában új módszerekre van szükség!
A mai gyakorlatban a minősítés a gyereknek szól, pedig a viselkedését kell minősítenünk, nem őt, a személyt. (Ezzel csak a negatív „énkép” kialakulását segítjük elő.)
Világos, betartható szabályok, keretek, határok kialakítása szükséges, amelyek mindenkire egyformán vonatkoznak.
A program lényege, hogy a gyermeket „kikapcsolom a helyzetből”- kiküldhetem, de soha nem indulatból!
A pedagógus részéről fontos a segítő szándék sugárzása, a gyermek maximális elfogadása.
A tantestület részéről kiemelten fontos követelmények: egységesség, következetesség, türelem.
A program kidolgozásának módjáról, és a program „Alapszabályairól” a tantestület hoz döntést.
A program működtetése a hétköznapokban

 • a program sajátos iskolánkra szabott formájának kidolgozása
 • az „Alapszabályok” ismertetése az érintettekkel,
 • az „Alapszabályok” kifüggesztése a tantermekben (esetleg az iskola épületén belül több ponton)
 • a program beindítása

Betartandó szabályok

 • Az órára pontosan érkezem, a szükséges felszereléseket előkészítem
 • Követem tanárom utasításait, együttműködöm
 • Társaimat nem zavarom
 • Jelentkezem, megvárom, hogy felszólítsanak
 • Engedély nélkül nem hagyom el a helyem
 • Sértő, trágár szavakat senkivel szemben nem használok
 • Az iskolai berendezésekre, eszközökre vigyázokra pontosan

A program várható eredményei a következők lehetnek:

 • nyugodtabbá válik a tanórák légköre
 • több idő juthat a koncentrált munkavégzésre
 • javulhat a tanár-diák viszony
 • erősödik a tanulni kész diákok jogainak védelme
 • javulhat az iskola megítélése a szülők körében
 • nem érzik tehetetleneknek magukat a pedagógusok a renitensekkel szemben
 • a problémás gyerekekkel több lehetőség nyílik a személyes beszélgetésekre
 • a zavaró diákok a tanórán elveszítik a „színpadot”,
 • gondolkodásra kényszerül a renitens gyerek, nem bújhat a „Nem tudom” válasz mögé,
 • a beszélgetéseknek köszönhetően feltárulhatnak olyan okok, amik előidézik a helytelen viselkedést,
 • a programnak köszönhetően még szorosabbá válhat több intézménnyel, személlyel az iskola kapcsolata.

I. BOLDOGSÁG PROGRAM:

2016-17-es tanévtől iskolánk a Boldog Iskola cím birtokosa.
Mit jelent ez?
A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogság programjához csatlakoztunk, immár 3. éve.
Nagyon sok bemutató órát tartottunk az érdeklődő iskolák pedagógusai számára. Segítettük a programhoz való csatlakozásukat. Városunk óvónőinek is bemutattuk a programot, ahol a program pedagógus koordinátora is beszélt az óvónőkkel.
 
Dokumentum filmet forgatott nálunk az alapítvány az első évben és tavaly év végén a Köznevelés című szakmai folyóiratban írtak rólunk és a programról.
Szintén az elmúlt évben két pedagógusunk volt egy-egy hónap pedagógusának választva az Alapítványnál.

„2014 szeptemberében a pedagógusok kezdeményezésre, Bagdi Bella útjára indította Magyarország első Boldogságóra programját.
A felnőtteknek írt programot adaptáltuk a gyerekek számára. Hónapról hónapra lelkes pedagógusok számára folyamatosan készültek a segédanyagok. A Boldogságóra program 286 csoporttal indult el izgalmas, reménnyel teli útjára egy álom megvalósulása felé. A gyerekek boldogság képességégének fejlesztése bekerült az óvodák és iskolák falai közé.
A program rendíthetetlenül terjedt a pedagógusok körében, egyre több kolléga csatlakozott hozzánk. Boldogságszintünk napról napra nőtt, amikor láttuk milyen sok mindent képesek megtenni a gyerekekkel foglalkozó kollégáink egy boldogabb nemzedék felnövekvése érdekében.
Boldogságunkat fokozta, hogy 2014 októberében a Jobb Veled a Világ Alapítvány fővédnöke egy méltán elismert szakember Prof. Dr. Bagdy Emőke lett.”
(http://boldogsagora.hu/tortenetunk/)

„Egyre több országban sikerrel alkalmazzák a Boldogságórákat, amelyeken a diákok csoportosan és egyénileg ismerik meg a boldogság fő összetevőit. Mindeközben olyan gyakorlatok elvégzésére inspirálják őket, amelyek – a boldogságkutatók tapasztalatai alapján – hozzájárulnak a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez. Magyarországon a Jobb Veled a Világ Alapítvány szervezésében a Boldogság Intézet szakmai csapata egy teljes programot kidolgozott ki a diákok boldogságra való tanítására. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek. A Boldogságórák tapasztalataiból születettek meg a Boldogságóra kézikönyvek és munkafüzetek.”

„A BOLDOGSÁGÓRÁK CÉLJA
A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.
Mindezt szigorú empirikus kutatásokkal támasztjuk alá.

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben:

 1. Boldogságfokozó hála
 2. Optimizmus gyakorlása
 3. Kapcsolatok ápolása
 4. Boldogító jócselekedetek
 5. Célok kitűzése és elérése
 6. Megküzdési stratégiák
 7. Apró örömök élvezete
 8. Megbocsátás
 9. Testmozgás
 10. Fenntartható boldogság”

(http://boldogsagora.hu/tajekoztato/)